Latest News | हाम्रो नेपाली पात्रो | Hamro Nepali Patro
DAILY DIGEST (Click here to view daily digest)
Search Result for X
News Source
शुभयात्रा

'शुभयात्रा संवाद' -जागिर छोडेर व्यावसायिक केरा खेतीमा गिता

'शुभयात्रा संवाद' -जागिर छोडेर व्यावसायिक केरा खेतीमा गिता

सर्लाही घर भइ हाल सिन्धुली बस्दै आएकी गीता काफ्लेले एक विगाह जमिन भाडामा लिएर एक हजार १५० बोट केरा रोपेकी छिन्। ९ वर्षका लागि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सहमतिमा एक विगाह जमिन भाडामा लिइएको...
amp.shuvayatra.org . ४ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

'शुभयात्रा संवाद'- सुकुमाया तामाङ (उद्यमी)

'शुभयात्रा संवाद'- सुकुमाया तामाङ (उद्यमी)

आजको शुभयात्रा संवादमा हामी कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमले सिन्धुलीको उद्योग/व्यवसायमा पारेको प्रभाव र यहाँका महिला उद्यमीको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने छौं। साथै सुनाउने छौं, सुकुमाय...
amp.shuvayatra.org . ४ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

'शुभयात्रा संवाद'- कल्पना कुवर (खत्री)- व्यवसायी

'शुभयात्रा संवाद'- कल्पना कुवर (खत्री)- व्यवसायी

आजको शुभयात्रा संवादमा हामी किराना पसलमा कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमले पारेको प्रभाव र वर्तमान अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने छौं। साथै सुनाउने छौं युनिफर्म स्टोरको संचालक कल्पना कुवर (...
amp.shuvayatra.org . ४ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: सहुलियतपूर्ण कर्जा तिक हिन्ला?

तामाङ भाषामा: सहुलियतपूर्ण कर्जा तिक हिन्ला?

बैङ्क वित्तीय संस्थागादेसे पिन्बा छ्याईरी नेपाल सरकारग्याम ब्याज अनुदान सुविधा पिन्बा लासी पिन्बा कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जाला उद्देश्यगादे  कृषि थेन पशुपन्छीजन्य व्यवसाय छार्न लाबा शिक्षित बेरोजग...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: निर्जीवन बीमा दाबी खाराङ लासी लाबा?

तामाङ भाषामा: निर्जीवन बीमा दाबी खाराङ लासी लाबा?

चुरी मेसे क्रोबा बीमा, हवाई बीमा, मोटर बीमा, दिमला बीमा, ठेकेदार बीमा थेन स्यान बीमा तोमला । बीमाला दुईरी खजिबै हानि नोक्सानी वा दुर्घटना आतासाम बीमा कम्पनीसे तिलै टाङगा आपिन्मुला । निर्जीवन बीमा ...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: ल्हुई बीमा दाबी खाराङ लासी लाबा?

तामाङ भाषामा: ल्हुई बीमा दाबी खाराङ लासी लाबा?

ल्हुई बीमा खजिबै म्ही वा निजला दिमथेत्माला न्होर सुरक्षाला लागिरी लामुला। बीमा दुईदोना बिमा लाबा म्ही सोवान मुसाम टाङगा याङमुला थेन सिजी बिसाम हकवालासे टाङगा याङमुला। ल्हुई बीमा दाबी खाराङ लासी ला...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: बचत बिबा तिक हिन्ला ? 

तामाङ भाषामा: बचत बिबा तिक हिन्ला ? 

गोर गिक निश्चित दुईरी लाबा कुल आम्दानीग्याम खर्च च्याङना लासी लेङबा टाङबा बचत हिन्ला।  बचत खाराङ लासी लाबा ? राङला कमाइला तिलाइ टाङगा बचत रणनीति अनुसार बचत लातोमुला ।  चु रणनीति सोमा राङला आम्दा...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: बैङ्क खाता खाराङ लासी ठोङ्बा ?

तामाङ भाषामा: बैङ्क खाता खाराङ लासी ठोङ्बा ?

राङदा ङोसेबा कागजातगादे थेन फोटो मुसाम बैङ्क खाता ठोङ्बारी खाम्ला।  खाता ठोङ्बारी तोबा कागजातगादे    नेपाली नागरिकताला प्रमाणपत्र   खाता ठोङ्बाा म्हीला फोटो  ग्राहकदा ङोसेवारी दिमथेत्माला गोर स...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: व्यवसायला रेदाङसीला लेखा खाता ‘डे बुक’ 

तामाङ भाषामा: व्यवसायला रेदाङसीला लेखा खाता ‘डे बुक’ 

खचिबैनोन व्यवसाय सेङमा राङसे गाते खर्च लजी, गादे कमाप लाजी, गादे नाफा ताजी थेन गाते घाटा ताजी बिबा तामला ठोस प्रमाण राङथेन थानतोबा मुला । थेसे लामा रेदाङसी ताबा खर्च, आम्दानी, घाटा थेन नाफाला लेखाज...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापन तिक हिन्ना?

तामाङ भाषामा: व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापन तिक हिन्ना?

सेम ताबा थेन तोबा स्हेगादे ग्लुबा-चुङबाला लागिरी भविष्यला लागिरी सचेत तासी लाबा आम्दानी थेन खर्च तिकदा लाबा? राङदा सेम ताबा थेन तोबा स्हे ग्लुबारी तोबा टाङ्गा रूप लाबारी दिमथेत्माला न्होर अवस्था...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: ल्हानान खर्च लाबा बानीदा खाराङ लासी  च्याङना लाबारी खाम्बा मुला?

तामाङ भाषामा: ल्हानान खर्च लाबा बानीदा खाराङ लासी  च्याङना लाबारी खाम्बा मुला?

गादेदाम राङला आतोबा खर्चदा च्याङना लाबारी आखाम्मा दिमथेमेरीन दोई ताबा मुला । गादेसेम बाध्यतासे खर्च च्याङना लाबारी आखाम्बा मुला बिसाम गादेसेम खर्च लाबा बानीदा सुधार लाबारी खाम्बा आरे । चुराङबा खर्...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: दिम थेत्माला बजेट  तिक हिन्ला ?

तामाङ भाषामा: दिम थेत्माला बजेट  तिक हिन्ला ?

निश्चित दुईला लागिरी दिम थेत्मारी सोबा आम्दानी थेन खर्चला अनुमानित विवरण तिक्दा सोबा? आम्दानी थेन खर्च गाते मुला बिसीअनुमान लाबारी खर्चदा व्यवस्थित थेन तोबाला आधाररी खर्च लाबारी दिम थेत्मा नाङल...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: महिला उद्यमीदा नेपाल सरकारसे पिन्बा सुविधागादे 

तामाङ भाषामा: महिला उद्यमीदा नेपाल सरकारसे पिन्बा सुविधागादे 

जामेकाेला उद्यमीदा छार्न लाबारी बिसी जामेकोलादा सरकारसे ल्होल्हो सुविधा थेन सहुलियत पिन्बान खाबा मुला। चु सुविधागादे चुराङबा मुला : जामेकोलाला लागिकला आयरी १० प्रतिशत आयकर छुट तामुला । जस्तै लागिक...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: व्यक्तिगत टाङगा व्यवस्थापन लाबा बानी खाराङ लासी लाबारी खामबा मुला ? 

तामाङ भाषामा: व्यक्तिगत टाङगा व्यवस्थापन लाबा बानी खाराङ लासी लाबारी खामबा मुला ? 

रे दाङसी राङदा ताेबा स्येगादेला चुङबा ग्लुबा लाबारी भविष्यरी सचेत तासी लाबा आम्दानी थेन खर्च व्यक्तिगत टाङगा व्यवस्थापन हिन्ला। टाङगाला व्यवस्थापन लाबा बानी लासाम नाङगारला दुईरी ताेबा नाेर दायित्व ...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: व्यावसायिक योजना खाराङ लासी सोबा ?

तामाङ भाषामा: व्यावसायिक योजना खाराङ लासी सोबा ?

व्यावसायिक योजना व्यवसायला उद्देश्य ओसेम  उद्देश्य छ्योना लासी सोबारी तोबा रणनीति थेन योजनाला व्यानान विवरण हिन्ना। व्यवसाय तिल्दा ?, खाइरी ?, खाइमा ?, गादे खर्चरी ?, खाराङबा सीप प्रयोग लासी ? खाल...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: व्यवसाय VAT री दर्ता खाराङ लासी लाबा?

तामाङ भाषामा: व्यवसाय VAT री दर्ता खाराङ लासी लाबा?

VAT रीनोन PAN री दर्ता लाबा राङनोन सम्बन्धित कर गेजाङरी निसी  निवेदन पिन्तोबा मुला । चुला लागिरी अनलाइनग्यामनोन आवेदन पिन्तोबा मुला । ङाच्छारी आन्तरिक राजस्व विभागला वेबसाइट  https://ird.gov.np/ ...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङभाषामा: व्यवसाय PAN री दर्ता खाराङ लासी लाबा?

तामाङभाषामा: व्यवसाय PAN री दर्ता खाराङ लासी लाबा?

PAN री दर्ता लाबा व्यवसायीसे ज्यात्नाला आन्तरिक राजस्व गेजाङ, करदाता सेवा गेजाङ वा स्यान स्वीकृति याङबा संस्थानरी निवेदन पिन्तोबा मुला ओसेम राङला स्थायी लेखा नम्बर (PAN) किन्तोबा मुला।  PAN दर्ता ...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: जाचा छोङ/व्यवसाय घाटारी निबा ग्रेन कारण

तामाङ भाषामा: जाचा छोङ/व्यवसाय घाटारी निबा ग्रेन कारण

व्यवसायला व्यवस्थापन लाबारी/ निर्णय किन्बारी आखाम्मा अनुभव थेन सिपनोन आरेना व्यवसाय तिमा आम्दानी थेन खर्चला व्यवस्थापन लाबारी आसेमा तोबा अनुसार राङला छोङ/ व्यवसायला विज्ञापन आलामा व्यावसायिक यो...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: दिमरीन चिबा म्रिङमाइमासे टाङ्गा सोबा तरिका

तामाङ भाषामा: दिमरीन चिबा म्रिङमाइमासे टाङ्गा सोबा तरिका

बुम्राङ वा बु ह्वारारी खु रोना लातोबाः बु ह्वारारी आरेसम कौसीखेति लासी सिजन अनुसारला खुगादे राेना लाताेबा  दिमरीन जाचा पसल व्यवसाय लातेाबाः राङला दिमरीनोन जाचा किराना पसल, दिगु, स्टेशनरी (पुस्तक...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: म्रिङकोलासे दिमथेत्मा थेन व्यावसायिक म्ही ल्हुईदा खाराङ लासी थान्तोमुला ?

तामाङ भाषामा: म्रिङकोलासे दिमथेत्मा थेन व्यावसायिक म्ही ल्हुईदा खाराङ लासी थान्तोमुला ?

ब्यानान जनसङ्ख्याला गाङसाल बिमा ल्हानान ग्ला म्रिङकोला तासैनोन पेसा थेन व्यवसायरी बिसाम च्याङना मुला । च्युई दिङ ङाच्छाला बिमा दान्दे खासी म्रिङकोलाला सहभागिता ल्हानान लेबा मुला । तर दिम थेत्माला ज...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: माेकाेन व्यवसायसे लोपनाेन ताेबा आधारभूत सीपगादे खाराङबा मुला ओसेम थेला विकास तिकदा लाताेबा ? 

तामाङ भाषामा: माेकाेन व्यवसायसे लोपनाेन ताेबा आधारभूत सीपगादे खाराङबा मुला ओसेम थेला विकास तिकदा लाताेबा ? 

व्यवसाय सेङबारी आरेना आताबा गोर निस किसिमला सीपगादेला तामरी सेतोबा गोतोबा मुला। चु सीपगादेला विकास आलासाम भविष्यरी  व्यवसायदा टुना लाबारी गाह्राे ताबा थेन लानान जाेखिम ताबारी खाम्बा तामुला ।  वित्...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: नेपालरी उद्योग दर्ता लाबारी तिक तिक लातो मुला ?

तामाङ भाषामा: नेपालरी उद्योग दर्ता लाबारी तिक तिक लातो मुला ?

उद्योग ठोङबा साचा लास्युबा मुला । दारेम तिक लाबा ? सिधै उद्योग ठोङसी व्यवसाय लाबारी तिबा कि ङाच्छा दर्ता लाबा ? उद्योग दर्ता तिकदा लाबा ? खाजिबैनोन व्यवसायदा ठिम मान्यता पिन्बा सरकारग्याम पिन्बा...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: व्यवसाय सेङमा नि: शुल्क ठिम सेवा तोसाम तिक लातोमुला ?

तामाङ भाषामा: व्यवसाय सेङमा नि: शुल्क ठिम सेवा तोसाम तिक लातोमुला ?

व्यवसायला मोकोन रेमरी व्यवसायीसे बारम्बार सरकारी गेजाङगादेरी निसी सरकारसे तोकब लाबा अनुसारला ठिम प्रक्रियागादे छ्योना लातोबा मुला। जस्तै: व्यवसाय तिबा दुईरी दर्ता लामा, तिदिङला  आय-व्ययला विवरण थेन...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

तामाङ भाषामा: उद्यम तिबा बिमा ङाच्छा तिक तिक ताम गोतोबा मुला?

तामाङ भाषामा: उद्यम तिबा बिमा ङाच्छा तिक तिक ताम गोतोबा मुला?

खजिबैनोन म्हीसे व्यवसाय तिबा सोच लाजिन्बा लिच्च्छा खाराङ लासी सोबारी खामला बिबा विषयरि  ल्हानान चासो लामुला । ओसेम मोकोनसे राङला  व्यवसाय सफल ताबा सोचसेन योजना सोबा लामुला । चुदे लानालानानोन गाते स...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: सहुलियतपूर्ण कर्जा कि अछि ?

मैथिली भाषामा: सहुलियतपूर्ण कर्जा कि अछि ?

बैंक वित्तीय संस्थासभ प्रवाह करएबला कर्जामे नेपाल सरकारसँ ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हाेबए जँका हेबाक कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जाक उद्देश्यसभ कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय प्रवर्धन करनाइ  शिक्षित ब...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: बीमा कएला सँ हाेबएबला फाइदा आ ध्यान देबए पडबका बातसभ कि कि अछि ?

मैथिली भाषामा: बीमा कएला सँ हाेबएबला फाइदा आ ध्यान देबए पडबका बातसभ कि कि अछि ?

बीमा कएला सँ हाेबएबला फाइदा  बीमा कएला सँ भविष्य आबए सकबाक संकटके समय आर्थिक सुरक्षा हेबाक भेला सँ बीमाक प्रयाेग जीवन बीमा करैत समय, बीमितके तय कएलगेल समय अवधिभितरे मृत्यु भेलमे परिवारके रकम भेटब...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: निर्जीवन बीमा दाबी काेना करब ? 

मैथिली भाषामा: निर्जीवन बीमा दाबी काेना करब ? 

एहिमे अग्नि बीमा, हवाइ बीमा, माेटर बीमा, घरक बीमा तथा ठेकेदार बीमा आ दाेसर दाेसर बीमा पडैत अछि  । बीमा अवधिमे काेनाे हानि नाेक्सानी या दुर्घटना नइ भेल त बीमा कम्पनी काेनाे रकम नहि दैत अछि । निर्जी...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: जीवन बिमा दाबी काेना करब ?

मैथिली भाषामा: जीवन बिमा दाबी काेना करब ?

जीवन बीमा काेनाे व्यक्ति या निजक परिवारक आर्थिक सुरक्षाक लेल कएल जाइत अछि । बीमा अवधिधरि बिमित जीवित रहलमे प्राप्त हाेइत अछि आ मृत्यु भेल अवस्था हकवाला रकम प्राप्त करैत अछि ।  जीवन बीमा दाबी काेना...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापन कि अछि ?

मैथिली भाषामा: व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्थापन कि अछि ?

इच्छा आ आवश्यकताक वस्तुसभ खरिद–बिक्रिक लेल भविष्यप्रति सचेत भ कएल जाएबला आम्दानी आ खर्च किया करबाक चाँही ? अपन इच्छा आ आवश्यकताक सामान किनए आवश्यक पैसा जम्मा करए लेल परिवारक आर्थिक अवस्था देख खर...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: अनलाइन बैङ्किङ (इ-बैङ्किङ) कि अछि ?

मैथिली भाषामा: अनलाइन बैङ्किङ (इ-बैङ्किङ) कि अछि ?

इन्टरननेटक प्रयाेग कऽ कम्युटर, माेबाइल जेहन माध्यमसँ बैङ्किङ काराेबार करएबला प्रणाली  किया ? इनटरनेटक प्रयाेग कऽ घरएमे रहि अपन खातामे नियन्त्रण करए मिलैत अछि । एहिमे काराेबार करएबला विवरण अपन एक...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: बैंक खाता काेना खाेलब ? 

मैथिली भाषामा: बैंक खाता काेना खाेलब ? 

अपन परिचय खुजएबला कागजातसभ आ फाेटा भऽ रहलाबाद बैंक खाता खाेलल जा सकैय ।  खाता खाेलए लेल आवश्यक परएबला कागजातसभ  नेपाली नागरिकताक प्रमाणपत्र खाता खाेलए लेल व्यक्तिक फाेटाे  ग्राहकके पहिचान पूर्ण...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: बचत मतलब कि अछि ?

मैथिली भाषामा: बचत मतलब कि अछि ?

एक निश्चित समयावधिमे कएल जाएबला आम्दानी खर्च घटाइब बचल रकम बचत अछि ।  बचत काेना करबाक चाँही ? अपन कमाइके किछ रकम बचत रणनीति अनुसार बचत करए पडबाक अछि ।  इ रणनीति बनबैत समय अपन आम्दानीक लेखजाेखा क...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: व्यक्तिगत पैसा व्यवस्थापन करएबला आदत केना लगाबएके चाँही ?

मैथिली भाषामा: व्यक्तिगत पैसा व्यवस्थापन करएबला आदत केना लगाबएके चाँही ?

दैनिक जीवनमे अपना लेल आवश्यक परएबला इच्छा आ आवश्यकताक वस्तुसभक  खरिद बिक्रीक लेल भविष्य प्रति सचेत भऽ कऽ आम्दानी आ खर्चए व्यक्तिगत रकम व्यवस्थापन अछि । पैसाक व्यवस्थापन करबाक आदत लगेनाैँ त काल्हिके...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा भएकाहरुलाई उमेश लुइँटेलको सुझाव भिडियोमा

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा भएकाहरुलाई उमेश लुइँटेलको सुझाव भिडियोमा

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका-३, निपानेका उमेश लुइँटेल, विगत ३ बर्ष देखी जापान हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, " सोचे जस्तो सजिलो छैन जापान ! " उमेश नेपालबाट जापान के को लागि र कसरी पुग्नुभयो ? उमेशको ज...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा भएकाहरुलाई बालकृष्ण अधिकारीको सुझाव

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा भएकाहरुलाई बालकृष्ण अधिकारीको सुझाव

के तपाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने हरेकले हेर्ने पर्ने यो एउटा भिडियो। यस भिडियोमा तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ, रोजगारीका क्रममा दुबईमा ६ बर्ष देखि बस्दै आइरहनु भ...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मैथिली भाषामा: व्यवसाय VAT मे दर्ता काेना करब ? 

मैथिली भाषामा: व्यवसाय VAT मे दर्ता काेना करब ? 

VAT  मे सेहाे PAN  मे दर्ता केने जेहने सम्बन्धित कर कार्यालयमे जा क निवेदन बुझाबए पडबाक हाेइत अछि । एहिके लेल अनलाइनसँ आवेदन देबए पडत ।  सुरुमे आन्तरिक राजस्व विभागक वेबसाइट  https://ird.gov.np/ म...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मगर भाषामा: साना व्यापार /व्यवसाय घाटामे जाएके मुख्य कारण

मगर भाषामा: साना व्यापार /व्यवसाय घाटामे जाएके मुख्य कारण

व्यवसायके व्यवस्थापन करबाक निर्णय नइ जनला सँ अनुभव आ सीप नइ भऽ कऽ व्यवसाय सुरू कएला सँ आम्दानी आ खर्चब व्यवस्थापन करए नइ जनला सँ  आवश्यकता अनुसार अपन व्यापार / व्यवसायके विज्ञापन नइ कएला सँ व...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मगर भाषामा: घरएमे रहिके गृहणी पैसा कमेबाक तरिका

मगर भाषामा: घरएमे रहिके गृहणी पैसा कमेबाक तरिका

खेतबारी या बारीझारीमे तरकारी लगेबाक चाँहीः  बारीझारीमे या बारीझारी नइ अछि त घरक काेनकान बना कऽ सिजन तरकारीसभ लगेबाक चाँही  घरएमे छाेटछिन दाेकान कऽ व्यवसाय करबाक चाँही: अपन घरएमे छाेटछिन किराना द...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस

मगर भाषामा: महिलाद्वारा पारवारिक आ व्यवसायिक जिवनके काेना सन्तुलन रखबाक चाँही ?

मगर भाषामा: महिलाद्वारा पारवारिक आ व्यवसायिक जिवनके काेना सन्तुलन रखबाक चाँही ?

कुल जनसंख्याक आधासँ बेसि हिस्सा महिलाके रहलाबादाे पेसा आ व्यवसायमे उपस्थित न्यून अछि । एक दशक पहिनेक अवस्थासँग तुलना करबै त , एखनुक अवस्थामे आइब कऽ महिलाक सहभागिता बढि रहल अछि । मूदा, पारिवारिक जिम...
amp.shuvayatra.org . ८ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
लोकप्रिय
View All
समाचार श्रोतहरू
Person अनलाइन खबर
Person अन्नपूर्ण पोस्ट
Person बीबीसी नेपाली
Person लाइभमाण्डु
Person रातोपाटी
Person बाह्रखरी
Person उज्यालो अनलाइन
Person पहिलो पोस्ट
Person हिमालखबर
Person सेतोपाटी
Person नेपाल लाईभ
Person लोकान्तर
Person देश सञ्चार
Person बिजमाण्डू
Person कारोबार
Person आर्थिक अभियान
Person खबरहब
Person लोकपथ
Person नेपाली पैसा
Person इकागज
Person स्वास्थ्य खबरपत्रिका
Person आइसिटी समाचार
Person रिपोर्टर्स नेपाल
Person मेरो संसार
Person राजधानी
Person थाहा खबर
Person इमेज खबर
Person आजको अर्थ
Person काठमाडौं प्रेस
Person आकार पोस्ट
Person सरल पत्रिका
Person नेपाल खबर
Person न्युज 24
Person रातोपाटी | अंग्रेजी
Person नेपालीपत्र
Person हाम्रा कुरा
Person शुभयात्रा
Person केन्द्रविन्दु
Person फरक धार
Person आर्थिक न्यूज
Person मकालु खबर
Person टेकलेख
Person मिडिया एनपी
Person युवा पोस्ट
Person हाम्रो खेलकुद
Person नेपाल घटना
Person खबरहब | अंग्रेजी
Person पालिका खबर
Person हलोखबर
Person रिपोर्टर्स नेपाल | अंग्रेजी
Person शिलापत्र
Person कलाकर्मी
Person मेरो लाइफस्टाइल
Person न्यूजपोलार
Person देखापढी
Person नेपाल समाचारपत्र
Person रातोपाटी | हिन्दी
Person नेपाल टेलिभिजन
Person साझा पोष्ट
Person महेन्द्रनगर पोष्ट
Person काठमाण्डौपाटी
Person गजुरियल
Person नयाँ पत्रिका
Person Neplays
Person दैनिक अनलाइन
Person क्यानडानेपाल
Person The Kathmandu Post
Person डिसी नेपाल
Person लोकान्तर | अंग्रेजी
Person टेकपाना
Person खरीबोट
Person emountaintv
Person नेपाल वाच
Person टेकसाथी
Person GadgetFrame
Person नयाँ पेज
Person नेपाल समय
Person कान्तिपुर
Person नेपाल न्यूज
Person नेपाल प्रेस
Person नेपालबहस
Person सेतोपाटी | अंग्रेजी
Person अनलाइन खबर | अंग्रेजी
Person नेपाल पेज
Person जन आस्था
Person अर्थ-डबली
Hamro Patro - Connecting Nepali Communities
Hamro Patro is one of the first Nepali app to include Nepali Patro, launched in 2010. We started with a Nepali Calendar mobile app to help Nepalese living abroad stay in touch with Nepalese festivals and important dates in Nepali calendar year. Later on, to cater to the people who couldn’t type in Nepali using fonts like Preeti, Ganesh and even Nepali Unicode, we built nepali mobile keyboard called Hamro Nepali keyboard.