२०८० का शुभ साइतहरू | Hamro Patro

ब्लग - साहित्य / Blog

२०८० का शुभ साइतहरू

मंगलम् भगवान विष्णु: मंगलम् गरूडध्वजः ।
मंगलम् पुण्डरीकाक्ष: मंगलाय तनोहरि: ।।

प्रस्तुत छः हाम्रो पात्रोका सम्पूर्ण प्रयोगकर्ता परिवारहरूको जानकारीका लागि २०८० सालको मुख्य शुभ कार्यहरू जस्तै विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्रासन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा, रुद्री जुर्ने दिनहरू, अग्नि जुर्ने दिनहरूको संक्षिप्त जानकारी ।

विवाहको साइत
वैशाख     १९, २०, २७ र २८ गते
जेठ         २, ६, ७, १५, १६, २०, २१, २४ र २९ गते
असार      ७, ८ र ११ गते
मङ्सिर   १२, १३, १८, २१, २३, २८, २९ र ३० गते
माघ         २, १६, १७, २१, २३ र २९ गते
फागुन     १९, २१, २२, २३ र २४ गते

व्रतबन्धको साइत
वैशाख     २४ गते
जेठ         ८, १०, २२ र २५ गते
असार     ४ गते
चैत         ७, ८ र १४ गते

अन्नप्रासन
बैशाख         ११, १४ र २० गते
जेठ              ३, ८, १०, १५ र २५ गते
असार          ६ र २० गते
साउन          ३, ८, १२, १८ र २९ गते
असोज         ४, १० र १७ गते
कार्तिक        ९ र १६ गते
मंसिर           १३, २१ र २९ गते
पुस              ६ गते
माघ             ३ र १७ गते
फाल्गुन        १०, १७, २५ र ३० गते
चैत              १४ र २८ गते

गृहारम्भ
बैशाख          २० गते
कार्तिक         ९ गते
मङ्सिर         १३ गते
पुष                 ४ गते
फाल्गुन          १० र १७ गते

गृहप्रवेश
जेठ         ३, १५ र १७ गते
माघ         ३ गते
फाल्गुन    २३ र २४ गते

व्यपारिक प्रतिष्ठा प्रारम्भ
वैशाख     २०, २४ र २८ गते
जेठ         ३, ७, ८ र १५ गते
असार      ६, १०, २०, २५, २९ र ३० गते
भाद्र         ७, ११, १६, २१ र २५ गते
असोज     ४ र ८ गते
कार्तिक    ५, ९, १९ र २४ गते
मंसिर       २, ७, ९, १३, १६ र २१ गते
पुष           ४, १९ र २३ गते
माघ          ३, १२ र १७ गते
फाल्गुन     ३, १०, २० र २३ गते
चैत्र            ३, ७, १४ र १७ गते

रुद्री जुर्ने दिनेहरू
वैशाख         १९, २०, २१, २३, २६, २७, २८ र ३० गते
जेठ              १,२,३, ७, १०,११,१२,१३, १५, १८, १९, २०, २२, २४, २५, २६, २८, ३१ र ३२ गते
असार          १, ५, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १७, १९, २२, २३, २५, २८, २९ र ३० गते
भाद्र              ५, ६, ८, ११, १२, १३, १७, १८, १९, २१, २४, २५, २६ र ३१ गते
असोज          ३, ४, ५, ९, १०, ११ र २९ गते
कार्तिक         २, ३, ४, ६, ९, १५, १६, १७, १९, २३ र २४ गते
मङ्सिर         २, ३, ५, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १७, १९, २२, २३, २४ र २८ गते
पुस                १, २, ३, ५, ८, ९, ११, १५, १६, १७, १९, २२, २३, २४ र २८ गते
माघ               २, ३, ५, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १७, १८, २०, २३, २४, २५ र २८ गते
फागुन            २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १३, १६, १७, १८, २०, २३, २४, २५ र २९ गते
चैत्र                 २, ३, ५, ८, ९, १०, ११, १३, १६, १७, १८, २०, २३, २४ र २८ गते

अग्नि जुर्ने दिनहरु
वैशाख         १९, २१, २३, २४, २६, २८ र ३० गते
 जेठ             २, ४, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २२, २४, २६, २९ र ३१ गते
असार          १, ४, ६, ८, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २४, २६, २८, ३० र ३१ गते
भाद्र             ६, ८, ११, १३, १५, १८, २०, २२, २४, २६ र ३१ गते
असोज         २, ४, ६, ७, ९, ११, २८ र ३० गते
कार्तिक        २, ४, ६, ८, १३, १५, १७, २० र २३ गते
मङ्सिर        १, ३, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १७, १९, २१, २३, २५, २८ र ३० गते
पुष               १, ३, ५, ७, ८, १०, १२, १३, १६, १८, २०, २२, २४ र २७ गते
माघ             १, ३, ५, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६ र २८ गते
फागुन         १, ३, ५, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २१, २३, २५, २८ र ३० गते
चैत्र              ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १८, २०, २२, २४, २५, २८ र ३० गते

नोट: काम्य कर्म ( विवाह, व्रतबन्ध, सप्ताह, यज्ञ, महायज्ञ, गृहारम्भ, गृह प्रवेश, इनार खन्ने आदि ) बाहेक नित्य र नैमित्तिक ( दैनिक पूजा, वार्षिक तिथिमा आउने सम्पूर्ण पूजा, नामकरण, अन्न प्राशन, जन्मोत्सव, आदि ) कर्म गुरु र शुक्रको अस्त भएको बेलामा पनि गर्न सकिन्छ । उपरोक्त शुभ दिनहरू एकदमै शुभ दिनहरू हुन् । यसभन्दा अरु शुभ दिनहरूको विकल्प चाहिएमा या आपतकालमा पूजा गर्न परे विशेष दिन पारेर या विज्ञ गुरुहरूको परामर्श लिएर मात्र शुभ कार्यको थालनी गर्नुहोला । अस्तु ॥

- ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलालLiked by
Liked by
0 /600 characters
Hamro Patro - Connecting Nepali Communities
Hamro Patro is one of the first Nepali app to include Nepali Patro, launched in 2010. We started with a Nepali Calendar mobile app to help Nepalese living abroad stay in touch with Nepalese festivals and important dates in Nepali calendar year. Later on, to cater to the people who couldn’t type in Nepali using fonts like Preeti, Ganesh and even Nepali Unicode, we built nepali mobile keyboard called Hamro Nepali keyboard.